Home > Privacy Statement

Privacy statement

Deze verklaring geeft informatie over hoe wij als bedrijf omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. Condor Heavy Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

• de door medewerkers, opdrachtgevers, klanten en stakeholders verstrekte persoonlijke informatie en
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
Condor Heavy Services B.V. houdt klantgegevens bij, waaronder NAW gegevens van relaties. Condor Heavy Services B.V. is een logistieke dienstverlener in op- en overslag en warehousing. Voor deze logistieke dienstverlening hebben we de beschikking over NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) om de goederen op een werkbare manier af te leveren. Condor Heavy Services B.V. maakt van tijd tot tijd om diverse redenen gebruik van diensten van derden. Financiële data en NAW gegevens worden vastgelegd om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de NAW gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Condor Heavy Services B.V.: +31(0)10-3037000. Hier kunt u ook terecht als u niet langer wenst contact te willen hebben met Condor Heavy Services B.V.. Condor Heavy Services B.V. is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Condor Heavy Services B.V., Scheepsbouwweg 61, Port number 2616, 3089 JW Rotterdam.

E-mail
Wanneer u als stakeholder uw e-mailadres aan Condor Heavy Services B.V. hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van onze werkzaamheden. Condor Heavy Services B.V. maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Condor Heavy Services B.V. haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Condor Heavy Services B.V., +31(0)10-3037000 of per mail info@condorheavyservices.com.

Beveiliging
Condor Heavy Services B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om NAW gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat NAW gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
Condor Heavy Services B.V. houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op. Zie ook de contactgegevens aan het eind van dit document.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Condor Heavy Services B.V.
t.a.v. AVG
Scheepsbouwweg 61, Port number 2617, 3089 JW Rotterdam.